Din jägarexamen i Vilhelmina

Är du intresserad av att ta jägarexamen i Vilhelmina? På denna sida kan du läsa om hur du går till väga för att förbereda dig inför provet och ta din examen. Provet för jägarexamen består av två delar: en teoridel och en praktisk del. Den teoretiska delen består av jaktlagar, ekologi, olika former av jakt samt jakttider. På det teoriska provet är det flervalsfrågor med fyra svarsalternativ varav ett är rätt. Provet skrivs under 60 minuter och innehåller totalt 70 olika frågor. För ett godkänt prov ska man besvara minst 60 av frågorna innan tiden är slut. Provet kan inte skrivas mer än en gång under samma dag. Om du inte klarar av provet får du skriva om det vid ett annat tillfälle. Jägarexamens praktiska delmoment innefattar hagelskytte, kulskytte, vapensäkerhet och avståndsbedömning. Hagelskyttet innefattar fyra moment: skytte mot markmål, skytte mot lerduva, vapensäkerhet och bedömning av avstånd. Kulskyttet är i sin tur uppdelat i ett grundläggande prov och ett högviltsprov. Grundprovet för kulskytte innefattar säker kulgevärshantering och precisionsskjutning. Högviltprovet går ut på att skjuta mot en älgfigur som löper på en bana.

För att hitta en kursarrangör i Vilhelmina där du kan utföra de praktiska momenten för jägarexamen rekommenderar vi att du kontaktar din lokala jaktförening. Du hittar enklast din lokala jaktförening i Vilhelmina genom att kontakta kommunen. För att maximera dina chanser att bli godkänd på din jägarexamenskurs i Vilhelmina rekommenderar vi en onlinekurs. Med hjälp av den här sidan kan du hitta flera exempelfrågor från teoriprovet och öva upp dina kunskaper. Förutom att träna skytte är övningsfrågor ett av de bästa sätte att förebereda dig för jägarexamen i Vilhelmina. Vår övningsportal innehåller över 1000 övningsfrågor du kan träna på. När du tränat ett tag kan du sedan följa dina framsteg med vår detaljerade statistik.


Exempelfrågor från Jägarskolans övningsportal

Nedan har vi tagit med tre exempelfrågor från övningsportalen här på Jägarskolan.se. Prova att klicka på ett alternativ och se om du hade rätt!

Ett annat ord för såt är?

Du har jakträtt på bägge sidor om en väg som du inte äger. Har du jakträtt även på vägen?

Djur av en viss art blir i regel större ju längre norrut man kommer.