Allt om fjällripan

Fjällripan föredrar högre höjder och lever i arktiska eller subarktiska områden. På sydligare breddgrader förekommer den i ett antal isolerade miljöer på bergstoppar. Fjällripan delas upp i ett 30 tal olika arter där ett fåtal är flyttfåglar. Fjällripans fjäderdräkt fungerar som kamouflage och den utnyttjar detta maximalt genom flertalet ruggningar per år där dräkten byter färg mellan vit(vinter) och gråspräcklig( vår/sommar). Då fjällripan framförallt lever i karga och klippiga miljöer där den bara utsätts för fara av ett fåtal predatorer kan den ibland framstå som orädd för människan. Fjällripan lever framförallt på knoppar av björk och pil. Fjällripans ungar äter även insekter.

Nästan alla underarter är stannfåglar, men ett fåtal högarktiska populationer på framförallt Grönland har observerats som flyttfåglar. Fjällripan är mycket lik Dalripan, men där val av habitat är en stor skillnad. Fjällripan återfinns på högre höjder. Den är även aningen mindre och mer gråbrun än rödbrun.

Klass: Fåglar
Ordning: Hönsfåglar
Familj: Fasanfåglar
Släkte: Ripsläktet
Flyttning: Stannfågel förutom vissa populationer på högre höjder som observerats som flyttfåglar.
Utbredning i Sverige: Fjällripan håller till på högre höjder i fjällen, framförallt på kalfjällen.
Föda: Huvudsakligen växtätare. Knoppar av björk och pil. Frön, bär, löv och andra växtlikheter ingår också i födan.
Storlek: 31-35 cm
Jakttyp: På grund av sitt habitat är Fjällripan inte lika betydande i jaktsammanhang som dalripan. Jakt sker främst vintertid genom smygjakt och finkalibriga kulvapen. Snarning används även av samerna.
Status: Globalt minskar populationen av fjällripa, men statusen ses ändå som livskraftig.

Utseende

Fjällripa sommar
Fjällripa sommar
Fjällripa i vinterdräkt
Fjällripa i vinterdräkt