Ta jägarexamen med Jägarskolan!

På Jägarskolan.se kan du träna på jägarexamen online. Vi har över tusen pedagogiska teorifrågor designade för att förbereda dig inför Jägarexamen. Övningsportalen innehåller teorifrågor som efterliknar de frågorna som kommer på det riktiga teoriprovet. Här finns allt du behöver för att klara jägarexamen och få ditt jägarbevis!

jagarskolan
  • Över 1000 övningsfrågor från provets alla kategorier
  • Exempelprov där du kan testa dina kunskaper med tidtagning precis som på det riktiga provet
  • Personlig coach med jägarexamen som svarar på dina frågor
  • Fungerar på alla enheter – du kan öva på teorin hemma framför datorn eller i telefonen

”Har klarat teoriprovet för jägarexamen idag! Hade knappast klarat provet om jag inte pluggat på frågorna hos er!”

Veronica

Vägen till jägarexamen

Att jaga är en av de mest avkopplande aktiviteterna du kan ägna dig åt. Därför gratulerar vi dig till ditt val att ta jägarexamen som är det första steget för den som vill börja ägna sig åt jakt. I den här guiden går vi igenom alla steg du behöver ta för att ta din examen.  Nedan är en översikt på vad du kan läsa mer om här på Jägarskolan.se.

Teoriprovet

Allt om vad teoriprovet innehåller och hur du förbereder dig inför jägarexamens teoridelar.

Praktiska provet

Läs om hur det praktiska provet är utformat och de bästa sätten att förbereda sig på.

Boka din kurs

All information om de olika alternativen som finns när det är dags för dig att boka din kurs i jägarexamen.

Efter jägarexamen

Läs om vad du bör tänka på när du har tagit din jägarexamen och ska börja jaga på riktigt.

Teoriprovet

Teoriprovet består av flervalsfrågor med fyra alternativ vardera varav ett är rätt. Du har 60 minuter på dig att besvara provets totalt 70 frågor för att få ett godkänt resultat. Ofta skriver du provet i samband med att du går din kurs inför jägarexamen. Jägarexamens teoretiska delar är uppdelade på följande områden:

Jägaren innehåller en bakgrund till jägarens roll och skyldigheter under utövningen av jakt.

Exempelfråga: Vad är du skyldig att göra om du hittar ett dött statens vilt?

(Rätt svar: Anmäla fyndet till närmaste polismyndighet)

Jakten innehåller lagar och regler kring jakten, information om olika typer av jaktformer, säkerhet under jakten samt information om hur man tar tillvara på fällt vilt.

Exempelfråga: Vad menas i jaktsammanhang med pürsch?

(Rätt svar: Smygjakt)

Jakthunden innehåller information om de olika typer av jakthundar som finns och reglerna kring jägarens ansvar för jakthunden.

Exempelfråga: Hur många hundar bör finnas vid grytet vid grytjakt, en eller flera?

(Rätt svar: En)

Vapen innehåller information och lagstiftning kring ägarskap, hantering och förvaring av jaktvapen.

Exempelfråga: Vilket är längsta lämpliga skjutavstånd vid jakt på rådjur med hagelvapen?

(Rätt svar: ca 20 meter)

Artkännedom innehåller information om de olika djurarter i Sverige och de olika bestämmelser som gäller för att jaga dem. På provet kan det till exempel förekomma frågor kring när det är lagligt att jaga en viss art eller bildfrågor där du ska identifiera en art.

Exempelfråga: Var i Sverige finns bisam?

(Rätt svar: Norbotten, Västerbotten och Västernorrlands kust)

Hur kan jag testa mina teorikunskaper?

För att du ska kunna testa dina kunskaper inför provet på bästa sätt har vi skapat en övningsportal med över 1000 övningsfrågor. Du tränar enkelt på frågor i olika kategorier med hjälp av läget ”Snabbövning”. När du känner dig redo att testa dina kunskaper kan du göra ett av våra övningsprov med rätt antal frågor och tidtagning precis som på det riktiga provet. När du gjort några prov och känner dig redo kan du boka din kurs för att lära dig de praktiska momenten och ta din jägarexamen.

Läs mer

Praktiska provet

Det praktiska provet arrangeras i vanliga fall av en kursledare då det måste utföras under kontrollerade former på en skjutbana. Ofta kan du klara av alla delmoment för de praktiska proven under en och samma dag. Provet är uppdelat i två huvuddelar: ett kulgevärsprov och ett hagelgevärsprov. Du kan läsa mer om de olika delarna nedan.

Kulgevärsprov

Kulgevärsprovet består av två delar: precisionsskytte och högviltprov. Precisionsskyttet går ut på att du skjuter mot en tavla på 80 meters avstånd i två serier: en serie från en skjutstol med fullt stöd för vapnet och en serie stående med så kallad jägarmässigt stöd. Jägarmässigt stöd kan till exempel bestå av en skjutkäpp. Serien skjuten från skjutstolen får ha en spridning på maximalt 12 cm medan serien skjuten med jägarmässigt stöd får ha maximalt 17 cm spridning.

Högviltprovet som krävs för älgjakt består av skjutning mot stillastående älgfigur och skjutning mot löpande älgfigur. Provet går ut på att du avfyrar ett skott mot en stillastående älgfigur varefter figuren startas och ett skott avfyras mot löpande älgfigur. Detta upprepas sedan åt andra håller. För att uppnå godkänt resultat krävs det att alla fyra skott är inom träffområde på älgfiguren (se bild).

Hagelgevärsprov

Hagelgevärsprovet innehåller fyra olika delar: säker hagelgevärshantering, avståndsbedömning, lerduveskytte och skytte mot markmål.

Säker hagelgevärshantering går ut på att du ska demonstrera att du kan hantera ett hagelgevär på ett säkert sätt. Detta bedöms av provledaren under tiden du utför de andra delmomenten. Det kan till exempel handla om hur du riktar pipan, när du bryter pipan och när du lägger an vapnet för skott.

Avståndsbedömning prövar din förmåga att bedöma om ett mål är inom skotthåll för hagelgevär. Provtagaren går under detta moment en bana där olika viltfigurer är uppsatta. Om en figur bedöms vara inom räckhåll markerar provtagaren ett skott mot målet. För att få godkänt krävs det att man markerar alla figurer korrekt.

Lerduveskytte går ut på att provtagaren ska skjuta mot sex lerduvor som skjuts rakt ut från provtagarens håll sett. Maximalt två skott får avlossas mot varje duva och minst fyra duvor måste träffas för ett godkänt resultat. Innan varje lerduva avfyras måste provtagaren stå med vapnets kolv under armhålan för att sedan lägga an när lerduvan skjuts iväg.

Skytte mot markmål går ut på att provtagaren skjuter mot ett höger- och vänstergående mål på 20 meters avstånd. Man har två skott på sig per löp och båda målen måste träffas för att få ett godkänt resultat.

Hur förbereder jag mig inför det praktiska provet?

Det bästa för att öva inför det praktiska provet är självklart att öva på en skjutbana med riktiga vapen. Detta är dock inte något du kanske har tillgång till men har du det är det att rekommendera. Många kursarrangörer anordnar extra övningstillfällen om du skulle känna att du behöver träna extra på de praktiska delarna. Avståndsbedömningen är dock ett moment du kan träna på helt utan tillgång till vapen. Allt som krävs är att memorera de olika avstånden och försöka få en känsla för avstånden i skogen. Ett knep som man kan tillämpa är att titta på träden som ligger mellan dig och viltfiguren och bedöma avstånden mellan dem istället för direkt mellan dig och figuren vilket kan vara lite knepigare. Du kan även träna in de olika säkerhetsriktlinjerna som gäller när du ska hantera kul- och hagelgevär på egen hand.

Boka din kurs

När du känner att du har läst på teoridelarna och bekantat dig med hur proven är utformade är det dags att boka din kurs i jägarexamen. Här har vi sammanfattat svar på olika frågor kring bokning av kurser för jägarexamen.

Hur hittar jag en kursarrangör för jägarexamen?

Arrangörer av kurser finns spridda över hela Sverige – vi rekommenderar dig att leta upp arrangören med bäst betyg inom ditt län. Har du svårt att hitta en arrangör kan du till exempel kontakta kommunen som i många fall kan hänvisa dig till lokala jaktorganisationer.

Borde jag gå en intensivkurs?

Många kursarrangörer erbjuder en intensivkurs där du klarar av alla moment under en långhelg med kost och logi inkluderat. Ofta ingår då genomgång av teorin, teoretisk och praktisk prövning samt ammunition. En intensivkurs kan vara ett bra sätt för dig som har förberett dig på teoriprovet med hjälp av vår övningsportal på förhand och vill ta din jägarexamen snabbt och effektivt.

Vad händer om jag inte klarar vissa moment?

Om du skulle misslyckas med några moment under kursens gång är det ingen fara. Ofta kan arrangören ordna så att du får göra om momenten vid ett annat tillfälle. Varje moment godkänns separat så om du får underkänt på ett av dem behöver du bara gör om det enda för att få en fullständig jägarexamen. För att förbereda dig inför teoriprovet rekommenderar vi att du använder vår övningsportal som innehåller övningsfrågor och färdiga prov du kan använda för att bedöma dina kunskaper.

Efter jägarexamen

Statligt jaktkort

Alla som jagar i Sverige behöver ett statligt jaktkort. Du betalar för kortet via Jägarregistret och det utgör ett bevis på att du betalat viltvårdsavgiften. Du ska alltid ta med dig ditt statliga jaktkort under jakten. Avgiften för det statliga jaktkortet är 300 kronor och betalas en gång per år.

Vad händer om jag tappar bort mitt jägarbevis?

Du kan enkelt beställa ett nytt jägarbevis genom att logga in på Naturvårdsverket med BankId och beställa ett nytt. Där kan du även få en översikt över de prov du klarat av och när.

Hur hittar jag ett jaktlag?

Om du inte äger någon egen jaktmark är det inte alltid det enklaste att hitta ett jaktlag. Ett alternativ för dig utan mark är att titta på samlingssidor där jakt erbjuds på andras mark mot en kostnad. Ett alternativ till att äga din egen mark är att arrendera mark som ingår i ett jaktområde. Du kan också leta fram jaktlag i närheten och kontakta jaktledaren för att undersöka möjligheterna att vara med på en jakt.

Hur köper jag jaktvapen?

Det första steget till att köpa ditt första vapen är att erhålla en vapenlicens. När du har din jägarexamen kan du ansöka om licens på ett jaktvapen från polisen. Detta kan du göra smidigt via polisens e-tjänst där du specificerar att vapnet ska användas för jakt och skickar med ditt jägarexamensbevis. När din vapenlicens blivit godkänd kan du sedan gå till en jaktbutik och köpa ditt första vapen.

När kan jag jaga?

Olika jakttider gäller för olika arter och det är viktigt att du har koll på vad som gäller när du ska ut i skogen. Du kan hitta information om vad som gäller för respektive art på Svenska Jägareförbundets sida.

Får jag jaga utomlands?

Det finns stora möjligheter att jaga ute i världen och det blir allt mer populärt att åka utomlands för att jaga. Vissa åker till mer närliggande länder som England medan andra föredrar mer exotisk jakt i till exempel Afrika. Det viktigaste är att du har koll på och följer reglerna och bestämmelserna i det land du jagar i. Om du ska ta med dig egna jaktvapen gäller strikta bestämmelser för varje land. När du tar med dig vapnet på resan behöver du fylla i en skjutvapendeklaration hos tullverket där du styrker att du har licens för ditt vapen.

Behöver jag en jakthund?

Om du har tid och pengarna som krävs för att ta hand om en jakthund kan det innebära en helt ny dimension till jakten. Att uppfostra och träna en jakthund är en stor utmaning som kräver mycket tid men gör du det rätt kan en vältränad hund bli en livslång vän både i skogen och hemma i soffan. Något du bör tänka på är att du bör ha ordentligt med tid att investera i träningen av hunden – en dåligt tränad hund kan vara en risk och ett stressmoment under jakten. Om du funderar på att investera i en jakthund bör du också fundera över vilken typ av jakt du vill bedriva. Olika hundraser är avlade för olika typer av jakt och kan passa olika bra i olika miljöer.

Vilken utrustning behöver jag?

Det viktigaste förutom ett jaktvapen är riktigt bra jaktkläder. Det värsta som kan hända när du sitter på ett pass är att du börjar frysa. Därför är den välbeprövade lager-på-lager metoden att rekommendera. Det yttersta lagret ska skydda mot vind och vatten och gärna vara kamouflagemönstrat för att du inte ska röja din position för viltet. För lagret närmast kroppen rekommenderas ett bra underställ i ull för att transportera bort fukt och hålla dig varm och torr. Självklart beror kläderna främst på vilken typ av jakt du ska utöva – om du ska sitta på ett pass kan det vara bättre med varmare kläder medan en smygjakt kräver mer lättrörliga och svalare kläder.

Förutom kläder finns det en uppsjö av olika tillbehör du kan skaffa för att göra jakten roligare eller mer behaglig. Du kan till exempel experimentera med olika lockpipor, skjutstöd och kikarsikten.