Jägarexamen teori

Jägarexamen är långt ifrån det enda som krävs för att du ska bli en skicklig jägare. Man kan se på jägarexamen som ett bevis på att du får fortsätta öva dig i jaktens konst på egen hand. Jägarexamen krävs också för att du ska få köpa och inneha jaktvapen. Naturvårdsverket är organisationen som bestämmer vad som krävs för att du ska ta din jägarexamen och börja jaga på egen hand.

Provet för jägarexamen består av en teoretisk del och en praktisk del. Denna digitala kurs är tänkt att täcka de delar du behöver kunna för att klara teoriprovet. Själva teoriprovet består av 70 flervalsfrågor varav du måste besvara 60 frågor rätt för att få godkänt. Den praktiska delen är uppdelad i ett antal delprov: hagelvapen, kulvapen och praktiskt högviltprov.

Hagelvapen innefattar säker vapenhantering, avståndsbedömning, lerduveskytte och skjutning mot markmål.

Kulvapen innefattar säker vapenhantering och precisionsskytte.

Praktiskt högviltsprov innefattar skytte mot löpande och stillastående älgfigur.