Hur tar man sin Jaktlicens?

Jaktlicens även kallad jägarlicens är det beviset man erhåller när man avslutat jägarexamen. Du behöver klara av både det teoretiska provet och uppskjutningen för att kunna få din jaktlicens. Det finns flera olika sätt att utföra delmomenten för att ta sin jaktlicens. De vanligaste är att man antingen tar en intensivkurs, distanskurs, terminskurs eller genom att öva på egen hand.

Steg för steg till Jaktlicensen

För att du ska få en bättre överblick över alla moment som krävs för att erhålla sin jaktlicens har vi sammanställt en lista nedan som du kan följa. Bokmärk gärna sidan och återkom hit om du glömt vad nästa steg är.

  • Studera teori
  • Boka teoriprovet
  • Skriv teoriprovet
  • Utför hagelgevärsprovet
  • Utför prov för kulgevär
  • Utför Högviltsprovet
  • Skicka in ansökan för jaktlicens
  • Betala jaktkort

Jägarlicens genom självstudier

Att ta sin jaktlicens genom att studera på egen hand är ett bra alternativ. Då kan man lägga upp en egen studieplan för hur man ska lära sig de olika delarna i god tid i innan. På Jägarskolan.se erbjuder vi över 1000 teorifrågor för jägarexamen som är anpassade för att efterlikna det riktiga teoriprovet. Det passar perfekt för dig som vill kunna träna inför teoriprovet och vara säker på att du kommer klara det.

En bra kurs för jägarexamen ska innehålla lektioner i allmänhet kring Sveriges djur och natur. Sen behöver den även innehålla viktiga teoridelar såsom ekologi, fauna, hur man hanterar sitt vapen, säkerhet kring vapnet och hur man ska sköta eftersök i jakten. Eftersök handlar om att kunna spåra upp ett skjutet djur till den plats där det dör. En älg kan till exempel röra sig en längre sträcka efter att det blivit skjutet. När djuret väl faller kan det vara svårt att lokalisera. Då är det viktigt att ha en hund tillgänglig som kan ta upp spåret och hitta djuret. Detta är även mycket viktigt i de fall där man oavsiktligt råkat skadeskjuta ett djur. Då behöver man leta upp djuret avsluta dess lidande så snabbt som möjligt.

Förutom dessa teoretiska delar behöver man även träna på en del praktiska moment för att ta sin jägarlicens. Dessa är kulskytte och hagelskytte. Dessa tränar du fördelaktigen i någon skytteförening i närheten. Om du har svårt att hitta en sådan kan vi säkert hjälpa dig med att rekommendera en som vi vet är bra. Vi går igenom mer om dom praktiska momenten längre ner på sidan.

Jaktlicens genom intensivkurs

Istället för självstudier kan man även ta sin jaktlicens med hjälp av en intensivkurs. De senaste åren har det blivit populärt att ta sin jägarlicens på detta sätt. Att genomför jägarexamen via en intensivkurs kan vara lockande, men är inte alltid det bästa alternativet. När du tar jägarexamen via en intensivkurs går det oftast till så att du bokar en vistelse på en herrgård, kursgård eller liknande. Sedan ingår både teoridelen och praktiskt träning under din vistelse där. Intensivkursen avslutas sedan med både teoriprov och uppskjutning. Detta är möjligt då officiella provledare finns tillgängliga i anslutning till intensivkursen. Fördelarna med att ta sin jaktlicens på en intensivkurs är att du kan klara av allting under några dagar. Detta förutsätter dock att du faktiskt klarar uppskjutningen och teoriprovet på plats. För att öka den chansen kan det vara en bra idé att ändå ägna sig åt en del självstudier innan man tar intensivkursen. Genom att göra övningsfrågorna vi erbjuder här på Jägarskolan.se blir du väl förberedd och kan känna dig trygg när du väl kommer till intensivkursen. Det finns flertalet nackdelar med att ta sin jägarlicens på en intensivkurs jämfört med självstudier. För det första blir kostnaden mycket större. När du bokar en intensivkurs betalar du även för vistelsen på kursorten och all mat och dryck som du kommer få i dig där. Sen är det rent pedagogiskt bevisat flertalet gånger att det inte är optimalt att lära sig någonting på enbart några dagar. Då sätter sig inte kunskapen lika djupt som när man studerar något under en längre tid. Därför rekommenderar vi våra besökare att studera själv i förväg och sedan köra intensivkursen.

Jaktlicens genom terminskurs.

Terminskurser för jägarexamen hålls ofta av något av Sveriges studieförbund. Exempel på sådana är Studiefrämjandet och Medborgarskolan. Att gå en terminskurs för att erhålla sin jägarlicens är ett bra alternativ om du har lite längre tid på dig. Det går oftast till på så sätt att man under 8-12 tillfällen ses och går igenom teoridelarna kring jägarexamen. Man studerar i grupp och har en kunnig kursledare som förklarar allting på djupet. När man går en terminskurs har man också fördelen att studera med andra och kunna diskutera det man lär sig. Ibland blir det lättare att få kunskapen att stanna i minnet om man diskuterar den. Därför är terminskurser ett bra alternativ för studerandet inför jägarexamen.

Terminskurser kombineras bra med självstudier hemma. Du kan öva på jägarexamen online här på Jägarskolan.se. Om du samtidigt går en terminskurs kan alltid ta med dig frågor och funderingar till din kursledare. Att kombinera terminskurs med övning online är något som har fungerat bra för många och det är något vi rekommenderar våra användare.

Teoriprov för jaktlicensen

När du ska boka teoriprov för jägarexamen gör du det enklast genom att ta kontakt med officiella provbanor i ditt län. Förutom att hantera skjutprov har dessa banor provledare knutna till sig som även sköter teoriproven. Om du har studerat in teorin genom självstudier kontaktar du en sådan provbana och får då hjälp med att boka in ett teoriprov.

Här hittar du provbanor i ditt län.

Skriva teoriprovet för jaktlicensen

Teoriprovet för att erhålla dina jaktlicens är inget märkvärdigt i sig så länge du kommer väl förberedd. Provet består av 70 stycken frågor som är av typen flervalsfrågor. Du får ett antal alternativ på varje fråga och ska sedan svara med det rätta alternativet. För att bli godkänd på provet behöver du ha min 60 rätt.