Allt om orren

Orre hör till familjen fasanfåglar. Den håller till i norra Europa, men även österut i centrala Asien. Orren är en stannfågel. Ibland kan Orren förväxlas med andra hönsfåglar i Sverige. För att veta vilken fågel det är kan se till vart man befinner sig. Till exempel kommer det inte vara en fasan om du befinner dig i en barrskog norrut och det kommer inte vara en tjäder om du är i en lövskog i södra Sverige.

Orrens tupp är huvudsakligen svart med två röda punkter på huvudet. Orrens höna är däremot brunaktig och är den som oftast förväxlas med andra fåglar. Orren håller till i många olika typer av miljöer. Åkermarker, skärgård ungskogar eller mossar.

Klass: Fåglar
Ordning: Hönsfåglar
Familj: Fasanfåglar
Släkte: Lyrurus
Flyttning: Stannfågel
Utbredning: Norra Europa och i ett bälte över Asien österut.
Föda: Äter hängen av björk och knoppar av både tall och björk. Helst letar den föda på marknivå om snöläget tillåter.
Storlek: 49-58 cm lång. Vikten ligger strax över 1kg. Hanen är betydligt större än honan.
Jakttyp: Jagar framförallt med trädskällande fågelhundar. Stående eller stötande fågelhundar används också. Under vinter används även toppjakt.

 Utseende

Orre tupp
Orre tupp
Orre höna
Orre höna