Allt om järpe

Järpe är en fågel som tillhör familjen fasanfåglar. Det är en skogshöna och stannfågel. Den håller till i ett bälten från Kina och Japan i öst, över Ryssland och i Skandinavien. Järpen finns även fläckvis i andra delar av norra Europa. Järpar lever uteslutande i barrskog där den trivs som bäst. Järpar är kamouflerade i en blandnng av brunt, svart och vit. Det som skiljer honan från hanen är att hanen har en svart strupe medans honan har en rostbrun strupe. Järpar har en visslande sång som är rytmiskt och hög frekvens.

Klass: Fåglar
Ordning: Hönsfåglar
Familj: Fälthöns
Flyttning: Stannfågel
Utbredning i Sverige: Järpen häckar från Småland till Lappland. Den förekommer i störst antal i de norrländska skogarna.
Storlek: Järpen är Sveriges minsta skogshöna. Den är 34-39cm lång och
Föda: Bär, frön, knoppar och späda blad. Förutom vegetarisk föda livnär sig järpen även på insekter, larver och puppor.
Livsstatus: Järpen har ett stort utbredningsområde och finns i stor mängd. Därför är artens status ”livskraftig”.
Jakttyp: Jakt på järpe utförs i de norra landskapen mellan 25 augusti – 25 november. Söder om Örebro, Södermanland och Värmland är jakttiden istället 25 augusti – 30 september. Järpe får inte jagas i Skåne eller Gotland. Där är den fridlyst! Man jagar järper genom framförallt lockjakt. Där man försöker imitera fågelns läte med en pipa. Detta lockar fram fågeln.

Utseende

Järpe
Järpe