Fåglar

Fåglarna med sina 10 000 arter är bland de landlevande ryggradsdjuren den mest artrika klassen och härstammar från dinosaurierna. Egenskaper unika hos fåglar är förutom fjäderdräkten:

 • Näbbar utan tänder
 • Lätt skelett
 • Hög ämnesomsättning

Det lätta skelettet är vad som möjliggör flygning. Människans skelett utgör ca 20% av kroppsvikten medan en fågels endast utgör ca 10%. Fåglarnas benstomme har också hålrum kopplade till andningen som vidare hjälper med flygningen. En annan faktor viktig för flygning är de kraftiga bröstmuskler fågeln använder för att kontrollera sina vingar. Andningen hos fåglar är också anpassad för flygning där lungorna får syreberikad luft både vid in- och utandning.

Utformningen av fåglarnas fötter varierar kraftigt mellan de olika arterna. Den vanligaste uppsättningen är en baktå samt tre framtår som gör att de kan sitta stadigt på grenar och hålla fast byten. Rovfåglarna använder fötterna som vapen i första hand medan andra fåglar som t.ex. änder och gäss använder dem för att ta sig fram i vatten.

Näbbens utformning kan även den variera beroende på vad fågeln lever av. Fåglar som fångar fisk har till exempel vassa utväxter som hjälper till för att hålla fast den fångade fisken. Rovfåglarna med sina karaktäristiskt böjda näbbar använder dem till att slita sönder bytet. Korta och starka näbbar används ofta för att öppna nötter och frön medan lång näbbar används för att dra fram föda ur svåråtkomliga utrymmen.

Fåglar tuggar inte sin föda och använder därför en annan teknik för att sönderdela födan – nämligen muskelmagen. Muskelmagen består av två halvor som med hjälp av sträva och hårda plattor maler sönder maten.

Synen och hörseln är väl utvecklade sinnen hos fåglarna. Ögonen är stora med tätt sittande synceller och de har bra kontroll över ögat med hjälp av väl utvecklad ögonmuskulatur. Fåglarna ser även ljus i ett större frekvensomfång än människor – vissa kan till och med uppfatta jordens magnetfält för att navigera. Även hörseln är bra och används när fåglarna kommunicerar med varandra. Utmaningen för en jägare eller predator är att hålla sig ur synhåll för fågeln.

Flyttande fåglar

De flesta fågelarter flyttar med årstiderna för att undvika den hårda vintern i norr. Det behöver dock inte betyda att alla individer i en art försvinner på vintern. I vissa fall flyttar en grupp individer söderut men fylls på med individer norrifrån. Under höst och tidig vinter är det ofta de individer som nyss kommit norrifrån man jagar. När vissa arter flyttar flyger de i en v-formation vilket minskar luftmotståndet och effektiviserar flygningen.

Rugga – att byta fjädrar

Alla fåglar ruggar – det vill säga att de byter gamla och slitna fjädrar mot nya. I samband med ruggningen byter även vissa arter färg för att smälta in i vinterlandskapet t.ex.

De olika fågelarterna ruggar i olika perioder. Gäss och rovfåglar ruggar bara en gång per år medan ripor ruggar upp till fyra gånger per år. Gäss och tranor ruggar så mycket fjädrar på en gång att de under en tid är inkapabla att flyga och håller sig undan.

Sjukdomar

Fåglar kan bära på en rad olika sjukdomar. Vissa smittar bara andra fågelarter medan andra kan smitta andra däggdjur och i vissa fall till och med oss människor. Nedan följer några exempel på fågelsjukdomar:

 • Salmonella: Förekommer bland många djur men speciellt vanligt hos småfåglar. En salmonellasmittad fågel har ofta nedsatt kondition och är därför ett lätt byte för rovdjur.
 • Magsjuka: Parasiter orsakar inflammationer, inre blödningar och avmagring. Vanligast under sommaren.
 • Gapmask: Parasit som sätter sig i fågelns luftvägar och tvingar dem att andas gapande.
 • Hjärnhinneinflammation: Drabbar tjädrar. Vanliga symptom är att fågeln tappar aptiten, vinglar och förvrider halsen.
 • Fågeltuberkulos: Sprids via bakterier i födan och drabbar samtliga fågelarter. Sjukdomen utvecklas under veckor eller månader och fågeln dör till slut av utmärgling
 • Duvpest: En mycket smittsam virussjukdom som sprids bland duvor. Orsakar störningar på nervsystemet och rörelsesvårigheter m.m.
 • Fågelkoppor: Virussjukdom som ger stora vårtor på fötter, vingar och huvud. Smittar genom direktkontakt.
 • Kolera: Bakteriesjukdom som drabbar alla djur. Orsakar sårbildning och blodförgiftning.
 • Förgiftning: Drabbar i första hand änder och orsakas av bakterier i vattnet som producerar ett starkt gift. Giftet gör att fåglarna förlamas och drunkar.
 • Inälvsparasiter: Parasiter är vanligt förekommande hos fåglar men i de flesta fall ofarliga.
 • Fågelinfluensan: En sjukdom som fått stor spridning i media på grund av dess förmåga att smitta människor. Dödligheten hos fåglar varierar men kan i vissa fall vara av mycket aggressiv art.

Hönsfåglar