Allt om tjädern

Tjäder är en fågel av typen skogsfågel. Den trivs bäst i öppna skogar och håller till från mellersta Europa och norrut. Tjädern finns även i Asien. Tjädern är nära besläktad med Orre och det förekommer även hybrider mellan tjädern och andra fåglar av typen hönsfåglar. Man kan känna igen tjädern på den stora storleken. Utseendet skiljer sig åt mellan honan och hanen. Hanen har ett mörkare utseende som går mellan skimrande blått och svart. Honan är mer gråspräcklig. Hanens längd är omkring 74-90 cm och honans längd är något mindre 54 – 63 cm.  I normala fall är tjädern en relativt tystlåten fågel. Enda tiden på året då den låter är under våren när det är dags för häckning. Då kan man höra tre olika ljud som kallas för knäppningar, klunkar och sisningar. Tjädertuppar har även ett tyngre ljud som de ibland avger när de känner sig störd eller hotad av rivaliserande tuppar. Ljudet är rapande/rosslande läte och kallas för att tjädern ”skär näbb”. Under våren samlas tuppar och hönor på gemensamma ”spelplatser”. Där utförs parningsritualer och tupparna utmanar varandra i häftiga utfall.

I Sverige finns tjädern i alla större barrskogar. Ungefär 25% av tjäderbeståndet i Europa återfinns i Sverige. Tjädern är Sveriges största hönsfågel. Storleken skiljer sig beroende på vart i landet den återfinns. I norr är tjädern aningen mindre än i de södra delarna av landet.

Klass: Fåglar
Ordning: Hönsfåglar
Familj: Fasanfåglar
Släkte: Tetrao
Flyttning: Stannfågel.
Utbredning i Sverige: Finns i större delar av Sverige där det finns barrskog.
Föda: Knoppar, späda blad, säd, frön och bär. Övergår från insekter under uppväxten till mer och mer vegetarisk föda.
Storlek: 74-90 cm för hanen och 54 – 63 cm för honan
Jakttyp: Jagas oftast med skjutvapen och hund. Under hösten bedrivs uppflogsskytte, jakt med stötande, stående eller trädskällande hund. Smyg- och vakjakt är andra lternativ under barmarkssäsongen.

Utseende

Tjädertupp
Tjädertupp
Tjäderhöna
Tjäderhöna