Rovdjur

Rovdjur tillhör ordningen carnivora och består i världen av ca 270 olika arter. Av dessa 270 finns 17 vilt levande arter i Sverige. Man kan dela in ordningen rovdjur i hundliknande och kattliknande rovdjur. Det enda kattliknande rovdjuret i Sverige är lodjur. Dock har tamkatten en betydelsefull roll då de står för en omfattande predation på småfåglar. Man uppskattar att Sveriges tamkatter dödar ca 10 miljoner småfåglar per år. Förutom rovfåglarna dödar tamkatterna flest fåglar i Sverige. Förvildade tamkatter anses inte tillhöra den svenska faunan och är därför lovliga för skyddsjakt.

Rovdjurens egenskaper

De hundliknande rovdjuren i Sverige består av fyra olika familjer:

 • Björnar (Ursidae): Brunbjörn
 • Mårddjur (Mustelidae): Grävling, hermelin, iller, järv, mink, skogsmård, utter och vessla
 • Öronlösa sälar (Phocidae): Vikare, gråsäl och knubbsäl
 • Hunddjur (Canidae): Varg, räv, fjällräv och mårdhund

De olika rovdjursarterna är ofta specialiserade på olika sätt. Till exempel har vargarna ett väl utvecklat flockbeteende, sälar är anpassade till ett liv i vatten och björnarna lever i största mån på vegetabilier och går i ide på vintern. Storleken hos rovdjuren varierar kraftigt där den svenska dvärgvesslan kan väga 25 gram medan en fullvuxen brunbjörn kan väga 250 kg.

Några kännetecken gemensamma för rovdjuren är:

 • Morrhår som hjälper djuren att ta sig fram i mörker och trånga utrymmen
 • Framåtriktade ögon
 • Tassar som hjälper för att hålla fäste på hala underlag
 • Kraftiga klor som kan gräva efter byten
 • Ett kort tarmsystem anpassat för proteinrik och varierad föda
 • Tänder anpassade för att krossa ben och tränga in i muskelfibrer
 • Penisben skilt från det övriga skelettet som underlättar parning

Jakt på rovdjur

Rovdjursjakt är något som alltid varit viktigt för jägaren. Trots senare års debatt kring jakten på rovdjur kommer jakt och viltförvaltning påverka alla arter. Jakt på arter som grävling, räv och mård betraktas som god viltvård och bör bedrivas med samma intresse som jakten på matvilt. Vidare är det jägarens uppgift att hindra spridningen av rovdjur som mink, mårdhund och potentiellt tvättbjörn då de kan göra stor skada i svensk fauna.