Jägarexamen i Stockholm

Det finns flera möjligheter att ta jägarexamen i Stockholm. Förberedelserna inför jägarexamen är många men här kan du läsa det mesta om vad du behöver för att ta jägarexamen i Stockholm. Själva provet består av två separata delar – en teoridel och en praktisk del. Den teoretiska delen består av jaktlagar, ekologi, olika former av jakt samt jakttider. Själva provet är utformat med flervalsfrågor med fyra alternativ varav ett är rätt. Du har 60 minuter på dig att besvara provets 70 frågor. Det finns en gräns på att minst 60 av provets frågor måste vara besvarade inom provtiden för ett godkänt resultat. Man får inte skriva provet mer än en gång under samma dag. Om du blir underkänd får du därför skriva om provet en annan dag.

Den praktiska delen testar dina kunskaper i form av hagel- och kulskytte, avståndsbedömning och vapensäkerhet. Hagelskyttet består av fyra olika moment: säker hagelgevärshantering, avståndsbedömning, lerduveskjutning och skytte mot markmål. Kulskyttet delas i sin tur upp i ett grundprov och ett högviltsprov. Grundprovet för skytte med kula innehåller två delmoment: säker hantering av kulgevär och precisionsskytte. Högviltprovet innefattar skytte mot stillastående och löpande älgfigur.

Stockholm har flera jaktföreningar som kan hjälpa dig att hitta rätt kurs för jägarexamen i Stockholm. De jaktorganisationer som finns i Stockholm kan du hitta genom att titta på Stockholm kommuns hemsida eller genom att kontakta den lokala polismyndigheten.

Träna på teorin inför din jägarexamen i Stockholm

Det första steget för att ta din jägarexamen är att se till att du är väl förberedd på den teoretiska delen. När du har byggt upp dina kunskaper kan du sedan boka en intensivkurs för att ta ditt jaktbevis under till exempel tre dagars kurs. Vi på Jägarskolan har skapat en digital övningsportal där du enkelt kan träna på jaktteorin och bedöma dina kunskaper inför din kurs. Med över 1000 övningsfrågor har du allt du behöver för att lyckas på teoridelen. Du kan även testa dina kunskaper med våra färdiga prov som du gör med tidsgräns precis som på det riktiga provet. Kursen fungerar på både dator och telefon och gör det roligt att träna på frågorna till skillnad från att läsa en vanlig bok. Du kan läsa mer om Jägarskolan genom att klicka på länken nedan.


Exempelfrågor från Jägarskolans övningsportal

Nedan har vi tagit med tre exempelfrågor från övningsportalen här på Jägarskolan.se. Prova att klicka på ett alternativ och se om du hade rätt!

Varför kan biotopvården inte bedrivas på samma sätt i hela landet?

En tumregel för beräkning av säkerhetsavståndet i meter för en viss hagelpatron är att multiplicera hagelstorleken i millimeter med?

Vad är detta för hundras?