Jägarexamen i Nässjö

Är du intresserad av att ta jägarexamen i Nässjö? Här kan du ta reda på mer information om hur du förbereder dig inför din jägarexamen. Jägarexamen är uppdelad i en den som testar dina praktiska jaktkunskaper och en del som testar dina teoretiska jaktkunskaper. Teoridelen av jägarexamen innehåller fakta om lagar kring jakt, jaktformer, ekologi och jakttider. Det teoretiska provet består av frågor med fyra alternativ. Endast ett av alternativen är rätt. Provet består av 70 frågor som ska besvaras in om 60 minuter. Du måste ha fyllt i ett svar på minst 60 av frågorna innan provtiden är över. Teoriprovet får inte skrivas mer än en gång på samma dag. Skulle du få en icke godkänt resultat får du skriva provet vid ett annat tillfälle. Jägarexamens praktiska delmoment innefattar hagelskytte, kulskytte, vapensäkerhet och avståndsbedömning. Hagelskyttet innefattar fyra moment: skytte mot markmål, skytte mot lerduva, vapensäkerhet och bedömning av avstånd. Skyttet med kula är indelat i ett högviltsprov med skytte mot älgtavla och ett grundläggande prov. Grundprovet för kulskytte är uppdelat i två delar: vapensäkerhet och precisionsskytte. När det kommer till högviltprovet går det ut på att skjuta mot en älgtavla i löpande och stillastående läge.

Genom att ta kontakt med din jaktförening i Nässjö kan du hitta en kursarrangör för jägarexamen. Nässjö kommun eller lokala polismyndighet kan ofta vara en kontaktväg för att hitta lokala jaktorganisationer. För att maximera dina chanser att bli godkänd på din jägarexamenskurs i Nässjö rekommenderar vi en onlinekurs. Här nedan och i vår kurs hittar du flera frågor från provet du kan öva på för att vässa dina kunskaper inför kursen i Nässjö. Förutom att träna skytte är övningsfrågor ett av de bästa sätte att förebereda dig för jägarexamen i Nässjö. Portalen på Jägarskolan innehåller över 1000 förberedande övningsfrågor i provets alla kategorier. Statistiken i vår övningsportal hjälper dig att se vad du behöver repetera för att klara teoriprovet.


Exempelfrågor från Jägarskolans övningsportal

Nedan har vi tagit med tre exempelfrågor från övningsportalen här på Jägarskolan.se. Prova att klicka på ett alternativ och se om du hade rätt!

Vad kallas studsaren när stocken går ända fram till mynningen?

Vilken av följande grupper ingår enbart träd/växter, vars bär eller frukter är omtyckta av viltet