Kurser för jägarexamen i Mörbylånga

Det finns flera möjligheter att ta jägarexamen i Mörbylånga. Förberedelserna inför jägarexamen är många men här kan du läsa det mesta om vad du behöver för att ta jägarexamen i Mörbylånga. Själva provet består av två separata delar – en teoridel och en praktisk del. Teoridelen innehåller bland annat ekologi, lagstiftning kring jakt, jakttider och olika typer av jaktformer. Själva provet är utformat med flervalsfrågor med fyra alternativ varav ett är rätt. Totalt innehåller provet 70 frågor och har en tidsgräns på 60 minuter. För ett godkänt resultat krävs att du svarar på 60 eller fler av provets frågor innan tiden är ute. Teoriprovet får inte skrivas mer än en gång på samma dag. Skulle du få en icke godkänt resultat får du skriva provet vid ett annat tillfälle. De praktiska momenten består av avståndsbedömning, vapensäkerhet samt kul- och hagelskytte. Hagelskyttet består av fyra olika moment: säker hagelgevärshantering, avståndsbedömning, lerduveskjutning och skytte mot markmål. Skyttet med kula innefattar ett grundprov och ett högviltsprov. Grundprovet för kulskytte innefattar säker kulgevärshantering och precisionsskjutning. Högviltprovet innefattar skytte mot stillastående och löpande älgfigur.

Mörbylånga har flera jaktföreningar som kan hjälpa dig att hitta rätt kurs för jägarexamen i Mörbylånga. Du kan ofta kontakta kommunen eller den lokala polismyndigheten för att ta reda på mer om de jaktorganisationer som finns i Mörbylånga. Genom att gå en onlinekurs kan du få ett stort försprång innan du går t.ex. en intensivkurs i jägarexamen. Med hjälp av den här sidan kan du hitta flera exempelfrågor från teoriprovet och öva upp dina kunskaper. Att träna på frågor hjälper dig på både teoridelen och i de praktiska momenten inför din jägarexamen i Mörbylånga. Jägarskolans onlinekurs innehåller över tusen frågor i olika kategorier. Med vår detaljerade statistik kan du sedan följa dina framsteg inför teoriprovet.


Exempelfrågor från Jägarskolans övningsportal

Nedan har vi tagit med tre exempelfrågor från övningsportalen här på Jägarskolan.se. Prova att klicka på ett alternativ och se om du hade rätt!

Vilken är den normala hagelvikten?

Knall-och-fall-verkan med hagelskott på skjutavstånd mellan 15-30 meter erhålls säkrast vid

Vilket av följande vapen kan man bara få tillstånd att inneha för att avliva vilt som fångats i fälla?