Ta jägarexamen i Hammarö

Det finns flera möjligheter att ta jägarexamen i Hammarö. Jägarexamen i Hammarö kräver en hel del förberedelser men här har vi sammanställt det du behöver veta innan du tar din examen. Jägarexamen är uppdelad i en den som testar dina praktiska jaktkunskaper och en del som testar dina teoretiska jaktkunskaper. På provets teoretiska del lär du dig om former av jakt, jakttider, ekologi och lagstiftningen kring jakt. Teoriprovet har flervalsfrågor med fyra alternativ där ett av dem är rätt. Du har 60 minuter på dig att besvara provets 70 frågor. Det finns en gräns på att minst 60 av provets frågor måste vara besvarade inom provtiden för ett godkänt resultat. Man får inte skriva provet mer än en gång under samma dag. Om du blir underkänd får du därför skriva om provet en annan dag. Jägarexamens praktiska delmoment innefattar hagelskytte, kulskytte, vapensäkerhet och avståndsbedömning. Hagelskyttet består av fyra olika moment: säker hagelgevärshantering, avståndsbedömning, lerduveskjutning och skytte mot markmål. Skyttet med kula är indelat i ett högviltsprov med skytte mot älgtavla och ett grundläggande prov. Grundprovet för kulskytte innefattar säker kulgevärshantering och precisionsskjutning. Provet för högvilt består av skytte mot en älgfigur i både stillastående och löpande läge.

För att hitta en kursarrangör i Hammarö där du kan utföra de praktiska momenten för jägarexamen rekommenderar vi att du kontaktar din lokala jaktförening. Hammarö kommun eller lokala polismyndighet kan ofta vara en kontaktväg för att hitta lokala jaktorganisationer. För att maximera dina chanser att bli godkänd på din jägarexamenskurs i Hammarö rekommenderar vi en onlinekurs. Här nedan och i vår kurs hittar du flera frågor från provet du kan öva på för att vässa dina kunskaper inför kursen i Hammarö. Att träna på frågor hjälper dig på både teoridelen och i de praktiska momenten inför din jägarexamen i Hammarö. Med hjälp av Jägarskolans frågor kan du öva på alla olika typer av frågor som dyker upp på det riktiga provet. När du tränat ett tag kan du sedan följa dina framsteg med vår detaljerade statistik.


Exempelfrågor från Jägarskolans övningsportal

Nedan har vi tagit med tre exempelfrågor från övningsportalen här på Jägarskolan.se. Prova att klicka på ett alternativ och se om du hade rätt!

Vad är detta för hundras?

Vid jakt på vildsvin med stötande hund är det lämpligt att använda mycket aggresiva hundar?