Kurser för jägarexamen i Falun

Om du vill ta jägarexamen i Falun har du kommit rätt. Förberedelserna inför jägarexamen är många men här kan du läsa det mesta om vad du behöver för att ta jägarexamen i Falun. Provet för jägarexamen består av två delar: en teoridel och en praktisk del. I teoridelen lär du dig om bland annat lagstiftning, jakttider, jaktformer och ekologi. Teoriprovet har flervalsfrågor med fyra alternativ där ett av dem är rätt. Sammanlagt har provet 70 frågor som besvaras under 60 minuter. Du måste ha fyllt i ett svar på minst 60 av frågorna innan provtiden är över. Teoriprovet får inte skrivas mer än en gång på samma dag. Om du blir underkänd får du därför skriva om provet en annan dag. Jägarexamens praktiska delmoment innefattar hagelskytte, kulskytte, vapensäkerhet och avståndsbedömning. Hagelskyttet består av fyra olika moment: säker hagelgevärshantering, avståndsbedömning, lerduveskjutning och skytte mot markmål. Kulskyttet börjar med ett grundläggande prov med precisionsskytte samt ett högviltsprov med skytte mot löpande älgtavla. Grundprovet för kulskytte innefattar säker kulgevärshantering och precisionsskjutning. Högviltprovet innefattar skytte mot stillastående och löpande älgfigur.

Falun har flera jaktföreningar som kan hjälpa dig att hitta rätt kurs för jägarexamen i Falun. För att hitta din lokala jaktorganisation rekommenderar vi att du kontaktar Falun kommun. Med hjälp av en onlinekurs kan du snabbt öva upp dig på den teoretiska delen av jägarexamen innan det är dags för din praktiska kurs. Här nedan och i vår kurs hittar du flera frågor från provet du kan öva på för att vässa dina kunskaper inför kursen i Falun. Att träna på frågor hjälper dig på både teoridelen och i de praktiska momenten inför din jägarexamen i Falun. Vår övningsportal innehåller över 1000 övningsfrågor du kan träna på. Med hjälp av vår statistik kan du sedan identifiera vad du behöver träna på mer för att klara provet.


Exempelfrågor från Jägarskolans övningsportal

Nedan har vi tagit med tre exempelfrågor från övningsportalen här på Jägarskolan.se. Prova att klicka på ett alternativ och se om du hade rätt!

Vad är en skjutlave?

Vid jakt där skotthållen blir korta bör man använda hagelvapen med kvarts (öppen) trångborrning.

Vad kallas den jaktform där jägaren själv stöter haren och skjuter den när den lämnar legan?